animatie - illustratie


animatie-experiment


pang pang


januari 2017


140 getekende, gedigitaliseerde en geanimeerde frames


animatie
Bij een animatie wordt er gewerkt met geleidelijk veranderende tekeningen of foto’s die door een snelle opeenvolging beweging suggereren. De opnames van deze beelden noemen wij frames. Er wordt een onder-scheid gemaakt tussen traditionele animaties en digitale animaties. De vroegere traditionele animatie-apparaten waren achtereenvolgens de zoötroop, de thaumatroop en de phenakistiscoop.

zoötroop
Een uitvinding die bestaat uit een rechtopstaande cilinder met verticale sleuven. Wanneer de cilinder wordt rondgedraaid, zijn door de sleuven de plaatjes te zien, die aan de binnenzijde van de cilinderwand zijn gemonteerd. Doordat de plaatjes steeds maar kort te zien zijn, lijkt het alsof de afbeeldingen in elkaar over-vloeien, waardoor de illusie van bewegende beelden ontstaat.

thaumatroop
De thaumatroop bestaat uit een aan twee zijden bedrukt vlak waar aan de zijkanten touwtjes zijn bevestigd. Door de touwtjes snel tussen de vingers
te rollen, wordt afwisselend de voor- en achterkant van het vlak zichtbaar. Indien dit snel genoeg gebeurt, lijkt het alsof beide afbeeldingen samensmelten.

phenakistiscoop
De phenakistiscoop bestaat uit twee schijven die op eenzelfde as zijn bevestigd. De eerste schijf heeft een reeks gleuven aan de rand, terwijl op de tweede schijf tekeningen van een bepaalde actie zijn geplaatst op concentrische cirkels. Wanneer het toestel voor een spiegel wordt gehouden en men door de gleuven kijkt terwijl men de schijven voldoende snel laat draaien, wordt de illusie van bewegende beelden geschapen.


De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl