publicatie - animatie - posterthesistrauma - design - kunst: de mogelijkhedenjanuari 2018een onderzoek naar de mogelijkheden van een beeldend of toegepast kunstenaar bij traumafotografie - poster - expositieraamexpositieMA2024de derde collectie autonome beeldenposters - projectencampagne Kunstlijn Haarlemreclameposter2023Têtes de femmes vue en plongéepublicatie - project - posteronderzoek - webproductiewel trouwen - niet zoenenjanuari 2017onderzoek, design, analoge campagne:
acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap in nederlandillustraties - project - postersgroepstentoonstellingrootsjanuari 2017de kapel van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haagillustraties - postersstudiebeeldenexperimenten 12014 - 2018experimenten met diverse materialen en techniekenillustraties - posters - collagesstudiebeeldenexperimenten 22014 - 2018experimenten met risoprint en collagetechniekenillustraties - postersbewustzijnscampagnenieuwsposters2017op krantenpapier gedrukte postersposters - typografie - illustratiesbewustzijnscampagnetypecrime2017posters ter bewustwording van veel voorkomende typografische foutenposters - typografie - illustratiesbewustzijnscampagnecoördinaten van onmenselijkheid2018posters ter bewustwording van mensen in noodtypografie - posters - animatiesletterontwerpblocnotejuni 2017de ontwikkeling van een pixelproof fontpublicatie - project - posteronderzoek - webproductieVolkskamerjuli 2017onderzoek, design, digitale en analoge campagne:
hoe betrek je de nederlandse bevolking sterker bij de politiektypografie - posterzeefdrukexperimentzeedijkjanuari 2016een typografisch onderzoek en zeefdrukexperiment naar alle typografische uitingen op de zeedijk in amsterdam


De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl