publicatie - illustratie - typografieessayhet grafische voorbijmei 2016een onderzoek naar de rol van de ontwerper


publicatie - animatie - posterthesistrauma - design - kunst: de mogelijkhedenjanuari 2018een onderzoek naar de mogelijkheden van een beeldend of toegepast kunstenaar bij trauma


documentaire - typografieafstudeerprojectschaduwjuli 2018een onderzoek naar transgenerationele oorlogsgevolgen en de invloed van epigenetica


publicatie - fotografiemagazinele jardin perdunovember 2021de eerste collectie autonome beelden en teksten


publicatie - fotografiemagazinela nature des rêvesin ontwikkelingde tweede collectie autonome beelden en teksten


illustratiesbeeldonderzoekhet onuitspreekbare gevisualiseerdjuni 2017een collectie studiebeelden, een zoektocht naar autonomie


publicatie - identiteit - typografiehuisstijldreas eversjuni 2017onderzoek naar en ontwikkeling van de identiteit dreas evers


project - animatieonderzoek - webproductiedreas 2.0juni 2017onderzoek, digitale presentatie: de mogelijkheden en gevolgen wanneer de mens ingrijpt in het menselijk dna


typografie - posterzeefdrukexperimentzeedijkjanuari 2016een typografisch onderzoek en zeefdrukexperiment naar alle typografische uitingen op de zeedijk in amsterdam


animatieanaloog animatie-experimentpang pangjanuari 2017140 getekende, gedigitaliseerde en geanimeerde frames


publicatie - project - posteronderzoek - webproductieVolkskamerjuli 2017onderzoek, design, digitale en analoge campagne:
hoe betrek je de nederlandse bevolking sterker bij de politiek


publicatie - project - posteronderzoek - webproductiewel trouwen - niet zoenenjanuari 2017onderzoek, design, analoge campagne:
acceptatie van de lhbtiq+ gemeenschap in nederland


project - typografiedigitale klok - appminutesjanuari 2016hoe creeer je bewustwording voor het feit dat wereldwijd elke minuut een vrouw overlijd aan hiv


collagesbeeldbewerkingpost card collagesjanuari 2021autonome hobbyillustraties - project - postersgroepstentoonstellingrootsjanuari 2017de kapel van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haagidentiteit - illustraties - typografie - animatiehuisstijlvisjanuari 2016de ontwikkeling van de identiteit voor restaurant visillustraties - animatiesexperimentstripesjanuari 2016illustraties genereren door het programeren met variabelenposters - typografie - illustratiesbewustzijnscampagnecoördinaten van onmenselijkheid2018posters ter bewustwording van mensen in nood


De website dreasevers.nl is te zien op tablet, laptop of desktop.

Wilt u contact opnemen met André Evers dan kan dit via:
+31641480058
info@dreasevers.nl